Pagina's

08 september 2011

St.-Ignatiuscollege Hobbemakade 51 Amsterdam 1956-1962 Eindexamen H. B.S.-B 5-jarige cursus 1962


St.-Ignatiuscollege (Hobbemakade 51 Amsterdam (1956-1962, Eindexamen H. B.S.-B 5-jarige cursus 1962)
Schoolherinneringen 1956-1962 PDF/Adobe Acrobat
Beeldbank St.-Ignatiuscollege


16 IX 1995 100-jarig bestaan.
22 IV 2006 21e lustrum.


De Jezuïeten beoogden jongens op te voeden tot intellectuele mensen met verantwoordelijkheidszin, sociaal gevoel en de vaardigheid zelfstandig en initiatiefrijk op te treden. Het onderwijs was volgens Van den Beld gericht op de elite, als een voorbeeld van onbesproken, katholiek gedrag met beschaafde manieren.

De Jezuïeten hadden een ruime opvatting van wat onderwijs moest inhouden: betrek heel de mens in het onderwijs en let met name op het vormend aspect van het doceren. Hiermee schiepen de paters een bepaalde sfeer. De zogenaamde Ignatiaanse pedagogiek (16e eeuw) is bij de invoering van de tweede fase "herontdekt" en blijkt uiterst modern! Een belangrijk uitgangspunt is: Iedere mens is uniek en door God gewild. Als je dat echt kunt geloven, is het een zeer motiverende opvatting: Elke leerling heeft dan (onverdiend) recht op je liefde ('αγάπη Agape). De nadruk lag op het samen dingen doen. De Paters waren altijd beschikbaar, want ze woonden in het naast de school gelegen patershuis. Die permanente beschikbaarheid kunnen de lekenleraren van nu niet meer waar maken. Tempora mutantur..., maar het "patersklimaat" bestaat nog steeds een beetje. En ook nu nog leveren leraren inspanningen, die met een modern taakbeleid nauwelijks te verenigen zijn.

Mededelingen, Vereniging Vrienden van het Gymnasium (sept. 2003) Nr4 p7Literatuur:
'n Eeuw Ig - Het Ignatius in de jaren 1895 tot 1995
Samenstelling G. A. Elsenaar & P. J. Verberne Herdenkingsboek t. g.v. de Reünie.

Ben Tervoort (+ 17 VIII 2006) - Jezus, ben jij dat? Het verhaal van een roeping E-book door de Valkhof Pers met veel interne informatie van de Jezuïeten communauteit op het Ig. Ik heb hiervan nog een pdf.

"Meer dan eens is de manier waarop die jonge Jezuïeten met hun uitstraling zo onmiddellijk in aanraking kwamen met de leerlingen (Ig) een van de succesformules van een jezuïetenschool genoemd." (p 99)
Huub Mous - Tussen Golgotha en Gomorra (Blog) Hoe de gevreesde gestrengheid van deftige school verdwijnt voor moderniteit.

Loci scholarum
 • 1645 Krijtberg Singel 448
 • 18-9-1895 R.K.Gymnasium aan Herengracht 448 en 446
 • 9-9-1909 H.B.S. toegevoegd, naamsverandering St.-Ignatiuscollege
 • 12-9-1911 St.-Ignatiuscollege Hobbemakade 51
 • Na mei 1940 enige tijd uitwijken wegens vordering gebouw door de Duitse bezetter.
 • 1946 Gebouw Fabriek toegevoegd t.b.v. H.B.S.
 • 1955 H. B.S.-C toegevoegd (alleen de eerste twee jaar)
 • 1963 Mammoetwet
 • 1964-1965 Banstraat
 • 1967 Nieuwbouw aan de Pieter de Hooghstraat
 • 1969 H.B.S. afgeschaft t.b.v. HAVO en Athenaeum
 • 1970-'71 Eerste meisjes
 • Ig-gebouwen worden te groot
 • 1970 Splitsing: HAVO en Athenaeum naar Purmerend, Gymnasium naar Anthonie van Dijckstraat, later 90er Jan van Eijkstraat, daar nu 2011 verbouw, school is tijdelijk De Klencke, Buitenveldert
 • 1995 Purmerend door fusie geen Ig meer. 
 • 29 X 2011 Open Dag en Reünie

Literatuur:
De naar de regels van Thorbecke erkende H.B.S. is vijftig jaar tegengehouden door confessionele zuilen als Gereformeerden en Katholieken, eerst 1895 moest men zich aanpassen zij het dat dit moderne onderwijs ingebed werd in een confessioneel kader. Zie de boeken van C. A. Mandemakers - Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs 1880 en 1968, diss.1996.


mailto: jaheit59@xs4all.nl 
Jos Heitmann
T 020-6443351 | M 06-44341109


Geen opmerkingen:

Een reactie posten